Rodokmeň obce Pitelová

Mária Kubíková, rod. Nemcová (51)

Narodenie
30. 05. 1790, Pitelová
Úmrtie
24. 01. 1842, Pitelová
Pohreb
26. 01. 1842

Manželstvá (1)

Martin Kubík alias Minka

Dátum sobáša: 11. 11. 1810

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 20

Deti (5)

Katarína Kubíková alias Minková (9)

Narodenie: 02. 11. 1812, Pitelová

Úmrtie: 11. 10. 1822, Pitelová (Kiahne)

Jozef Kubík alias Minka (51)

Narodenie: 02. 01. 1818, Pitelová

Úmrtie: 03. 02. 1869, Pitelová 12 (Zápal pľúc)

Michal Kubík alias Minka (4)

Narodenie: 01. 01. 1824, Pitelová

Úmrtie: 14. 02. 1828, Pitelová

Ester Kubíková alias Minková (25)

Narodenie: 23. 05. 1828, Pitelová

Úmrtie: 11. 07. 1853, Pitelová 32 (Nádor)

Ignác Kubík alias Minka

Narodenie: 26. 07. 1831, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Rodičia

Pavol Nemec (36)

Narodenie: 1755

Úmrtie: 22. 07. 1791, Pitelová

Mária Nemcová (44)

Narodenie: 1747

Úmrtie: 12. 05. 1791, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.