Rodokmeň obce Pitelová

Mária Kubíková, rod. Radolfiová (61)

Narodenie
18. 03. 1826, Pitelová
Úmrtie
05. 01. 1888, Pitelová 11 (Zvracanie krvi a následné zadusenie)
Pohreb
07. 01. 1888, Pitelová

Manželstvá (1)

Leopold Kubík alias Minka

Dátum sobáša: 04. 11. 1844

Vek ženícha: 15

Vek nevesty: 18

Deti (4)

Apolónia Kubíková alias Minková

Narodenie: 03. 02. 1847, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Alžbeta Kubíková alias Minková (1 mes.)

Narodenie: 20. 11. 1849, Pitelová

Úmrtie: 02. 01. 1850, Pitelová (Cholera)

Agnesa Kubíková alias Minková (13 dní)

Narodenie: 27. 12. 1860, Pitelová 55

Úmrtie: 09. 01. 1861, Pitelová 5 (Slabosť)

Paulína Sklenková, rod. Kubíková alias Minková (41)

Narodenie: 22. 12. 1862, Pitelová 56

Úmrtie: 02. 12. 1904, Pitelová (Tuberkulóza)

Rodičia

Jozef Radolfi (58)

Narodenie: 20. 01. 1802, Pitelová

Úmrtie: 16. 12. 1860, Lovčica 12 (Zápal pľúc)

Anna Radolfiová, rod. Podhorová (36)

Narodenie: 22. 02. 1806, Pitelová

Úmrtie: 15. 12. 1842, Pitelová

Starí rodičia

Laurinec Radolfi (59)

Narodenie: 1760

Úmrtie: 10. 01. 1819, Pitelová

Helena Radolfiová, rod. Piatriková (58)

Narodenie: 06. 01. 1776, Pitelová

Úmrtie: 11. 12. 1834, Pitelová

Ján Podhora (34)

Narodenie: 1774

Úmrtie: 21. 10. 1808, Pitelová

Helena Podhorová Zverková, rod. Vozárová

Narodenie: 20. 02. 1777, Jastrabá

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.