Rodokmeň obce Pitelová

Mária Kučerová Minková, rod. Víťazková (60)

Narodenie
29. 12. 1826, Jastrabá
Úmrtie
08. 01. 1887, Pitelová 1 (Kašeľ, astma)
Pohreb
10. 01. 1887, Pitelová

Manželstvá (2)

Jozef Kučera

Dátum sobáša: 25. 11. 1844

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 17

Matej Minka alias Kováč

Dátum sobáša: 22. 05. 1871

Vek ženícha: 50

Vek nevesty: 44

Deti (5)

Ján Kučera alias Víťazka

Narodenie: 20. 05. 1846, Jastrabá

Úmrtie: zomrel

Štefan Kučera alias Víťazka

Narodenie: 15. 08. 1850, Jastrabá

Úmrtie: zomrel

Mária Mališová, rod. Kučerová alias Víťazková

Narodenie: 23. 04. 1855, Jastrabá 3

Úmrtie: zomrela

Alžbeta Kučerová alias Víťazková

Narodenie: 20. 11. 1857, Jastrabá 3

Úmrtie: zomrela

Anna Minková alias Kováčová (2 mes.)

Narodenie: 05. 09. 1872, Pitelová 1

Úmrtie: 08. 11. 1872, Pitelová 1 (Kašeľ)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.