Rodokmeň obce Pitelová

Mária Malachová (2)

Narodenie
20. 09. 1842, Pitelová
Úmrtie
13. 12. 1844, Pitelová (Tuberkulóza)
Pohreb
15. 12. 1844, Pitelová

Rodičia

Ján Malach (29)

Narodenie: 1814, Pitelová

Úmrtie: 21. 12. 1843, Pitelová (Vodnateľnosť hrudníka)

Mária Malachová, rod. Dovičiarová alias Piatriková (38)

Narodenie: 24. 01. 1810, Pitelová

Úmrtie: 16. 03. 1848, Pitelová

Starí rodičia

Michal Malach, rod. Macho

Narodenie: 02. 09. 1779, Stará Kremnička

Úmrtie: zomrel

Helena Malachová

Narodenie: 27. 08. 1784, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Tomáš Dovičiar, rod. Piatrik (53)

Narodenie: 13. 11. 1773, Pitelová

Úmrtie: 23. 01. 1827, Pitelová

Anna Dovičiarová/Žiaková alias Piatriková (48)

Narodenie: 30. 09. 1784, Pitelová

Úmrtie: 16. 09. 1833, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.