Rodokmeň obce Pitelová

Mária Mališová, rod. Sklenková (60)

Narodenie
31. 07. 1778, Pitelová
Úmrtie
28. 01. 1839, Pitelová
Pohreb
31. 01. 1839

Manželstvá (1)

Juraj Mališ alias Kuric

Dátum sobáša: 15. 11. 1801

Vek ženícha: 19

Vek nevesty: 23

Deti (7)

Jozef Mališ alias Kuric (8 dní)

Narodenie: 23. 09. 1804, Pitelová

Úmrtie: 01. 10. 1804, Pitelová

Jozef Mališ alias Kuric (1 deň)

Narodenie: 25. 08. 1805, Pitelová

Úmrtie: 25. 08. 1805, Pitelová

Mária Mališová alias Kuricová (3)

Narodenie: 28. 08. 1807, Pitelová

Úmrtie: 28. 05. 1811, Pitelová

Juraj Mališ alias Kuric (41)

Narodenie: 24. 04. 1811, Pitelová

Úmrtie: 14. 01. 1853, Pitelová 39 (Tuberkulóza)

Anna Mališová alias Kuricová (5 mes.)

Narodenie: 18. 11. 1813, Pitelová

Úmrtie: 07. 05. 1814, Pitelová

Štefan Mališ alias Kuric

Narodenie: 11. 08. 1816, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Michal Mališ alias Kuric (6)

Narodenie: 18. 08. 1820, Pitelová

Úmrtie: 15. 08. 1827, Pitelová

Rodičia

Jozef Sklenka

Narodenie: 17. 03. 1745, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Helena Sklenková, rod. Štefanková (42)

Narodenie: 09. 11. 1744, Pitelová

Úmrtie: 10. 08. 1787, Pitelová

Starí rodičia

Martin Sklenka (62)

Narodenie: 1717

Úmrtie: 25. 09. 1779, Pitelová

Dorota Sklenková (85)

Narodenie: 1710

Úmrtie: 26. 03. 1795, Pitelová

Jozef Štefanka (39)

Narodenie: 1721

Úmrtie: 15. 09. 1760, Pitelová

Anna Štefanková (70)

Narodenie: 1721

Úmrtie: 24. 03. 1791, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.