Rodokmeň obce Pitelová

Mária Mališová (1)

Narodenie
22. 01. 1808, Pitelová
Úmrtie
06. 02. 1809, Pitelová
Pohreb
08. 02. 1809

Rodičia

Michal Mališ (49)

Narodenie: 27. 09. 1778, Pitelová

Úmrtie: 16. 12. 1827, Pitelová

Helena Mališová, rod. Piatriková (30)

Narodenie: 08. 04. 1779, Pitelová

Úmrtie: 31. 10. 1809, Pitelová

Starí rodičia

Matúš Mališ alias Kuric (50)

Narodenie: 30. 08. 1744, Pitelová

Úmrtie: 03. 02. 1795, Pitelová

Anna Mališová (63)

Narodenie: 1758

Úmrtie: 01. 12. 1821, Pitelová

Ján Piatrik

Narodenie: 04. 06. 1756, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Alžbeta Piatriková, rod. Straková alias Kuricová (46)

Narodenie: 02. 03. 1754, Pitelová

Úmrtie: 13. 04. 1800, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.