Rodokmeň obce Pitelová

Mária Mališová, rod. Piatriková

Narodenie
19. 03. 1797, Pitelová
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1)

Štefan Mališ

Dátum sobáša: 22. 05. 1820

Vek ženícha: 25

Vek nevesty: 23

Deti (3)

Pavol Mališ

Narodenie: 06. 01. 1822, Jalná

Úmrtie: zomrel

Ján Mališ

Narodenie: 22. 01. 1824, Jalná

Úmrtie: zomrel

Alžbeta Mališová

Narodenie: 24. 09. 1829, Jalná

Úmrtie: zomrela

Rodičia

Matej Piatrik (48)

Narodenie: 14. 02. 1773, Pitelová

Úmrtie: 08. 02. 1822, Pitelová

Mária Piatriková, rod. Minková (21)

Narodenie: 08. 01. 1776, Pitelová

Úmrtie: 01. 04. 1797, Pitelová

Starí rodičia

Matej Piatrik

Narodenie: 1733, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Mária Piatriková, rod. Šoucová (45)

Narodenie: 1733, Slaská

Úmrtie: 11. 02. 1778, Pitelová

Martin Minka (55)

Narodenie: 1749, Pitelová

Úmrtie: 25. 03. 1804, Pitelová

Anna Minková, rod. Patinská (55)

Narodenie: 1751, Hliník nad Hronom

Úmrtie: 25. 09. 1806, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.