Rodokmeň obce Pitelová

Mária Mališová, rod. Krausová

Narodenie
17. 02. 1777, Pitelová
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1)

Štefan Mališ

Dátum sobáša: 15. 02. 1795

Vek ženícha: 17

Vek nevesty: 17

Deti (5)

Mária Mališová (7 dní)

Narodenie: 31. 12. 1797, Pitelová

Úmrtie: 07. 01. 1798, Pitelová

Juraj Mališ (2)

Narodenie: 21. 03. 1799, Pitelová

Úmrtie: 19. 02. 1802, Pitelová

Jozef Mališ (15 dní)

Narodenie: 28. 02. 1802, Pitelová

Úmrtie: 15. 03. 1802, Pitelová

Alžbeta Mališová (6 mes.)

Narodenie: 12. 05. 1804, Pitelová

Úmrtie: 26. 11. 1804, Pitelová (Kiahne)

Štefan Mališ (9 mes.)

Narodenie: 27. 03. 1806, Pitelová

Úmrtie: 17. 01. 1807, Pitelová

Rodičia

Matej Kraus (63)

Narodenie: 07. 01. 1752, Trnavá Hora

Úmrtie: 01. 03. 1815, Pitelová

Mária Krausová, rod. Piatriková (42)

Narodenie: 03. 07. 1754, Pitelová

Úmrtie: 22. 04. 1797, Pitelová

Starí rodičia

Matej Kraus

Úmrtie: zomrel

Alžbeta Krausová (61)

Narodenie: 1722

Úmrtie: 25. 08. 1783, Pitelová

Ondrej Piatrik (68)

Narodenie: 1728

Úmrtie: 08. 12. 1796, Pitelová

Anna Piatriková (80)

Narodenie: 1725

Úmrtie: 15. 01. 1805, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.