Rodokmeň obce Pitelová

Mária Minková, rod. Štefanovičová (54)

Narodenie
24. 11. 1800, Pitelová
Úmrtie
13. 02. 1855, Pitelová 2 (Kolika)
Pohreb
15. 02. 1855, Pitelová

Manželstvá (1)

Jozef Minka alias Kováč

Dátum sobáša: 29. 05. 1820

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 19

Deti (8)

Michal Minka alias Kováč (3)

Narodenie: 22. 09. 1824, Pitelová

Úmrtie: 23. 01. 1828, Pitelová

Anna Minková alias Kováčová (2 mes.)

Narodenie: 18. 02. 1827, Pitelová

Úmrtie: 02. 05. 1827, Pitelová

Petronela Minková alias Kováčová (1)

Narodenie: 12. 05. 1828, Pitelová

Úmrtie: 07. 04. 1830, Pitelová

Tomáš Minka alias Kováč (52)

Narodenie: 28. 12. 1830, Pitelová

Úmrtie: 14. 01. 1883, Pitelová 33 (Zápal pľúc)

Alexander Minka alias Kováč

Narodenie: 27. 03. 1833, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Anna Minková alias Kováčová (11)

Narodenie: 25. 07. 1836, Pitelová

Úmrtie: 03. 08. 1847, Pitelová

Karolína Minková alias Kováčová

Narodenie: 12. 08. 1839, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Vincent Minka alias Kováč (46)

Narodenie: 29. 11. 1841, Pitelová

Úmrtie: 22. 06. 1888, Jastrabá 10 (Tuberkulóza)

Rodičia

Juraj Štefanovič (50)

Narodenie: 26. 03. 1779, Pitelová

Úmrtie: 15. 08. 1829, Pitelová

Katarína Štefanovičová, rod. Sklenková (61)

Narodenie: 06. 10. 1781, Pitelová

Úmrtie: 20. 01. 1843, Pitelová (Tuberkulóza)

Starí rodičia

Juraj Štefanovič (67)

Narodenie: 1740, Pitelová

Úmrtie: 22. 01. 1807, Pitelová

Katarína Štefanovičová, rod. Štefanková (50)

Narodenie: 1740, Pitelová

Úmrtie: 07. 05. 1790, Pitelová

Ján Sklenka (49)

Narodenie: 25. 06. 1759, Pitelová

Úmrtie: 10. 09. 1808, Pitelová

Alžbeta Sklenková, rod. Malachová (52)

Narodenie: 08. 10. 1761, Pitelová

Úmrtie: 21. 03. 1814, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.