Rodokmeň obce Pitelová

Mária Nemcová (44)

Narodenie
1747
Úmrtie
12. 05. 1791, Pitelová
Pohreb
14. 05. 1791

Manželstvá (1)

Deti (5)

Imrich Nemec (1)

Narodenie: 01. 11. 1779, Pitelová

Úmrtie: 26. 04. 1781, Pitelová

Helena Nemcová (1)

Narodenie: 10. 04. 1782, Pitelová

Úmrtie: 26. 08. 1783, Pitelová

Anna Nemcová

Narodenie: 16. 08. 1784, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Ondrej Nemec

Narodenie: 18. 11. 1786, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Mária Kubíková, rod. Nemcová (51)

Narodenie: 30. 05. 1790, Pitelová

Úmrtie: 24. 01. 1842, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.