Rodokmeň obce Pitelová

Mária Nemcová, rod. Čabáková

Narodenie
22. 10. 1870, Pitelová 38
Úmrtie
zomrela
Pochovaná
Pitelová

Manželstvá (1)

Ján Nemec alias Mikuš

Dátum sobáša: 20. 11. 1889

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 19

Deti (7)

Paulína Nemcová alias Mikušová (2)

Narodenie: 13. 07. 1891, Pitelová 38

Úmrtie: 27. 02. 1894, Pitelová 8 (Záškrt)

Martin Nemec alias Mikuš

Narodenie: 11. 11. 1893, Pitelová 8

Úmrtie: zomrel

Ján Nemec alias Mikuš

Narodenie: 21. 01. 1896, Pitelová 31

Úmrtie: zomrel

Rozália Nemcová alias Mikušová

Narodenie: 28. 08. 1898, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Vincent Nemec alias Mikuš (72)

Narodenie: 21. 09. 1901, Pitelová

Úmrtie: 23. 07. 1974

Štefan Nemec alias Mikuš

Narodenie: 05. 09. 1911, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Emil Nemec alias Mikuš

Narodenie: 04. 06. 1914

Úmrtie: zomrel

Rodičia

Martin Čabák (73)

Narodenie: 03. 10. 1823, Pitelová

Úmrtie: 26. 11. 1896, Pitelová (Chradnutie)

Zuzana Čabáková, rod. Forgáčová alias Ciglanová (48)

Narodenie: 08. 07. 1834, Trnavá Hora

Úmrtie: 16. 01. 1883, Pitelová 38 (Astma, vodnatieľka)

Starí rodičia

Štefan Čabák (66)

Narodenie: 04. 07. 1784, Pitelová

Úmrtie: 13. 12. 1850, Pitelová (Tuberkulóza)

Anna Čabáková, rod. Ďurianová (46)

Narodenie: 20. 01. 1785, Jastrabá

Úmrtie: 27. 01. 1831, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.