Rodokmeň obce Pitelová

Mária Novodomcová, rod. Šimunová

Narodenie
12. 08. 1794, Trnavá Hora
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1)

Ondrej Novodomec

Dátum sobáša: 14. 11. 1813

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 19

Deti (5)

Pavol Novodomec (52)

Narodenie: 17. 01. 1817, Pitelová

Úmrtie: 10. 10. 1869, Pitelová 45 (Tuberkulóza)

Anna Novodomcová (4)

Narodenie: 12. 02. 1820, Pitelová

Úmrtie: 06. 10. 1824, Pitelová

Alžbeta Kubíková, rod. Novodomcová (51)

Narodenie: 26. 05. 1822, Pitelová

Úmrtie: 26. 05. 1873, Pitelová 32 (Tuberkulóza)

Anna Novodomcová (22)

Narodenie: 05. 12. 1824, Pitelová

Úmrtie: 16. 07. 1847, Pitelová

Veronika Novodomcová (46)

Narodenie: 09. 02. 1827, Pitelová

Úmrtie: 01. 10. 1873, Pitelová 7 (Cholera)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.