Rodokmeň obce Pitelová

Mária Páchniková, rod. Palkoje (68)

Narodenie
19. 06. 1777, Jastrabá
Úmrtie
29. 10. 1845, Pitelová
Pohreb
31. 10. 1845, Pitelová

Manželstvá (2)

Pavol Páchnik alias Štefanka/Mališ

Dátum sobáša: 24. 11. 1793

Vek ženícha: 19

Vek nevesty: 16

Ondrej Páchnik alias Mališ, rod. Gašparík

Dátum sobáša: 26. 04. 1812

Vek ženícha: 29

Vek nevesty: 34

Deti (12)

Helena Baranová Dovičiarová, rod. Páchniková alias Mališová (40)

Narodenie: 28. 09. 1796, Pitelová

Úmrtie: 01. 06. 1837, Pitelová

Ján Páchnik alias Mališ (2)

Narodenie: 12. 05. 1799, Pitelová

Úmrtie: 14. 12. 1801, Pitelová

Tomáš Páchnik alias Mališ (59)

Narodenie: 01. 12. 1802, Pitelová

Úmrtie: 13. 12. 1861, Pitelová 12 (Zápal pľúc)

Štefan Páchnik alias Mališ (25)

Narodenie: 05. 08. 1805, Pitelová

Úmrtie: 17. 08. 1830, Pitelová

Ondrej Páchnik alias Mališ (23)

Narodenie: 27. 10. 1807, Pitelová

Úmrtie: 21. 09. 1831, Pitelová (Brušný týfus)

Anna Stračinová, rod. Páchniková alias Mališová

Narodenie: 02. 05. 1810, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Mária Páchniková alias Mališová (25 dní)

Narodenie: 11. 02. 1813, Pitelová

Úmrtie: 08. 03. 1813, Pitelová

Juraj Páchnik alias Mališ

Narodenie: 05. 03. 1815, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Jozef Páchnik alias Mališ (5 mes.)

Narodenie: 05. 03. 1815, Pitelová

Úmrtie: 09. 08. 1815, Pitelová

Ján Páchnik alias Mališ (52)

Narodenie: 10. 07. 1817, Pitelová

Úmrtie: 19. 12. 1869, Pitelová 7 (Tuberkulóza)

Mária Páchniková alias Mališová (2 mes.)

Narodenie: 10. 04. 1820, Pitelová

Úmrtie: 10. 06. 1820, Pitelová

Katarína Koneracká, rod. Páchniková alias Mališová (59)

Narodenie: 21. 02. 1822, Pitelová

Úmrtie: 15. 07. 1881, Jastrabá 45 (Astma)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.