Rodokmeň obce Pitelová

Mária Páchniková, rod. Stračinová (79)

Narodenie
15. 09. 1895, Pitelová 36
Úmrtie
19. 03. 1975
Pochovaná
Pitelová

Manželstvá (1)

František Páchnik alias Kaňa

Dátum sobáša: 24. 02. 1919

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 23

Deti (2)

František Páchnik alias Kaňa

Narodenie: 10. 04. 1920

Úmrtie: zomrel

Margita Štefanková, rod. Páchniková alias Kaňová (92)

Narodenie: 26. 10. 1921

Úmrtie: 19. 11. 2013

Rodičia

Pavol Stračina

Narodenie: 15. 01. 1869, Pitelová 36

Úmrtie: zomrel

Karolína Stračinová, rod. Páločná alias Žiaková (56)

Narodenie: 16. 04. 1874, Pitelová 14

Úmrtie: 04. 02. 1931

Starí rodičia

Juraj Stračina (61)

Narodenie: 19. 04. 1831, Stará Kremnička

Úmrtie: 11. 01. 1893, Pitelová 36 (Tuberkulóza)

Katarína Stračinová, rod. Sklenková (72)

Narodenie: 15. 01. 1827, Pitelová

Úmrtie: 30. 10. 1899, Pitelová (Vodnatieľka)

Tomáš Páločný alias Žiak

Narodenie: 10. 07. 1842, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Alžbeta Páločná, rod. Sklenková (41)

Narodenie: 15. 11. 1843, Pitelová

Úmrtie: 18. 01. 1885, Pitelová 14 (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.