Rodokmeň obce Pitelová

Mária Páchniková, rod. Vozárová (61)

Narodenie
08. 05. 1782, Jastrabá
Úmrtie
28. 11. 1843, Pitelová
Pohreb
30. 11. 1843, Pitelová

Manželstvá (1)

Jozef Páchnik alias Kaňa

Dátum sobáša: 15. 11. 1801

Vek ženícha: 15

Vek nevesty: 19

Deti (6)

Mária Páchniková alias Kaňová

Narodenie: 10. 06. 1804, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Juraj Páchnik alias Kaňa (39)

Narodenie: 25. 03. 1807, Pitelová

Úmrtie: 28. 08. 1846, Pitelová (Horúčka)

Helena Marková Záhorcová, rod. Páchniková alias Kaňová (51)

Narodenie: 12. 03. 1809, Pitelová

Úmrtie: 10. 01. 1861, Pitelová 44 (Tuberkulóza)

Jozef Páchnik alias Kaňa (60)

Narodenie: 16. 11. 1815, Pitelová

Úmrtie: 20. 08. 1876, Pitelová 21 (Vodnatieľka)

Alžbeta Krausová, rod. Páchniková alias Kaňová (37)

Narodenie: 21. 11. 1818, Pitelová

Úmrtie: 13. 01. 1856, Pitelová 46 (Tuberkulóza)

Katarína Minková, rod. Páchniková alias Kaňová (38)

Narodenie: 06. 04. 1823, Pitelová

Úmrtie: 21. 02. 1862, Pitelová 1 (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.