Rodokmeň obce Pitelová

Mária Piatriková, rod. Dovičiarová alias Žiaková (55)

Narodenie
20. 09. 1789, Pitelová
Úmrtie
03. 04. 1845, Pitelová
Pohreb
06. 04. 1845, Pitelová

Manželstvá (1)

Štefan Piatrik

Dátum sobáša: 23. 11. 1806

Vek ženícha: 19

Vek nevesty: 17

Deti (5)

Helena Piatriková (2)

Narodenie: 17. 02. 1811, Pitelová

Úmrtie: 23. 03. 1813, Pitelová

Mária Piatriková (5 mes.)

Narodenie: 17. 07. 1813, Pitelová

Úmrtie: 30. 12. 1813, Pitelová

Katarína Malachová, rod. Piatriková (29)

Narodenie: 13. 10. 1815, Pitelová

Úmrtie: 11. 11. 1844, Pitelová (Tuberkulóza)

Štefan Piatrik (7 mes.)

Narodenie: 13. 07. 1819, Pitelová

Úmrtie: 06. 03. 1820, Pitelová

Juraj Piatrik (18)

Narodenie: 30. 03. 1821, Pitelová

Úmrtie: 10. 04. 1839, Pitelová

Rodičia

Jakub Dovičiar alias Žiak (50)

Narodenie: 24. 07. 1749, Pitelová

Úmrtie: 25. 03. 1800, Pitelová

Anna Dovičiarová, rod. Kosorinská (60)

Narodenie: 1750, Lutila

Úmrtie: 15. 03. 1810, Pitelová

Starí rodičia

Mária Dovičiarová (48)

Narodenie: 1722

Úmrtie: 06. 04. 1770, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.