Rodokmeň obce Pitelová

Mária Piatriková (2 mes.)

Narodenie
19. 02. 1814, Pitelová
Úmrtie
17. 05. 1814, Pitelová
Pohreb
20. 05. 1814

Rodičia

Jakub Piatrik

Narodenie: 18. 04. 1790, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Katarína Piatriková Škriniarová, rod. Malachová (27)

Narodenie: 23. 10. 1792, Pitelová

Úmrtie: 21. 12. 1819, Pitelová

Starí rodičia

Michal Piatrik (47)

Narodenie: 19. 06. 1747, Pitelová

Úmrtie: 22. 01. 1795, Pitelová

Anna Piatriková, rod. Pastierová (46)

Narodenie: 1756, Jalná

Úmrtie: 02. 03. 1802, Pitelová

Ján Malach (37)

Narodenie: 1758

Úmrtie: 21. 04. 1795, Nemčiňany (Zavalený mlynským kameňom (v mlyne) pri Nemčiňanoch po prevrhnutí voza)

Anna Malachová (64)

Narodenie: 1759

Úmrtie: 08. 05. 1823, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.