Rodokmeň obce Pitelová

Mária Piatriková Ošústová, rod. Baranová (51)

Narodenie
07. 12. 1823, Pitelová
Úmrtie
17. 10. 1875, Pitelová 17 (Zvracanie)
Pohreb
19. 10. 1875, Pitelová

Manželstvá (2)

Karol Piatrik

Dátum sobáša: 11. 11. 1844

Vek ženícha: 16

Vek nevesty: 20

Ondrej Ošúst

Dátum sobáša: 17. 02. 1868

Vek ženícha: 37

Vek nevesty: 44

Deti (5)

Anna Piatriková (3)

Narodenie: 14. 01. 1855, Pitelová 17

Úmrtie: 20. 05. 1858, Pitelová 17 (Horúčka)

Mária Piatriková (12)

Narodenie: 09. 03. 1857, Pitelová 16

Úmrtie: 08. 03. 1870, Pitelová 17 (Tuberkulóza)

Ján Piatrik (13 dní)

Narodenie: 26. 11. 1859, Pitelová 17

Úmrtie: 09. 12. 1859, Pitelová 17 (Slabosť)

Katarína Mališová, rod. Piatriková (33)

Narodenie: 15. 03. 1861, Pitelová 17

Úmrtie: 28. 08. 1894, Pitelová 17 (Zvracanie krvi)

Ján Piatrik (7 mes.)

Narodenie: 15. 06. 1864, Pitelová 17

Úmrtie: 07. 02. 1865, Pitelová 17 (Podvýživa)

Rodičia

Matej Baran (43)

Narodenie: 10. 02. 1793, Pitelová

Úmrtie: 23. 10. 1836, Pitelová

Anna Baranová Dovičiarová, rod. Kohútová (49)

Narodenie: 28. 11. 1796, Pitelová

Úmrtie: 09. 11. 1846, Pitelová (Horúčka)

Starí rodičia

Jakub Baran (51)

Narodenie: 22. 07. 1764, Pitelová

Úmrtie: 06. 02. 1816, Pitelová

Judita Baranová, rod. Páchniková alias Kaňová (34)

Narodenie: 18. 10. 1768, Pitelová

Úmrtie: 16. 03. 1803, Pitelová

Ondrej Kohút (54)

Narodenie: 1774

Úmrtie: 12. 01. 1828, Pitelová

Terézia Kohútová (46)

Narodenie: 1777

Úmrtie: 30. 08. 1823, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.