Rodokmeň obce Pitelová

Mária Roštáková, rod. Prochotská (61)

Narodenie
29. 05. 1827, Kľačany
Úmrtie
05. 04. 1889, Kľačany 25 (Astma)
Pohreb
07. 04. 1889, Jastrabá

Manželstvá (1)

Jozef Rošták

Dátum sobáša: 18. 11. 1849

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 22

Deti (3)

Jozef Rošták (20)

Narodenie: 27. 03. 1852, Kľačany 25

Úmrtie: 14. 11. 1872, Kľačany 25 (Vodnatieľka)

Rozália Roštáková (10)

Narodenie: 11. 02. 1859, Kľačany 25

Úmrtie: 09. 06. 1869, Kľačany 25 (Skorbut)

Veronika Roštáková (8)

Narodenie: 21. 03. 1861, Kľačany 25

Úmrtie: 21. 05. 1869, Kľačany 25 (Vnútorné bolesti, zvracanie)

Rodičia

Ján Prochotský (43)

Narodenie: 14. 05. 1791, Ladomer

Úmrtie: 06. 03. 1835, Kľačany

Anna Prochotská Dubovanová, rod. Gajdošová (76)

Narodenie: 26. 07. 1796, Kľačany

Úmrtie: 20. 12. 1872, Okolie Trnavej Hory (bydlisko: Kľačany 25) (Zomrela pritlačená vozom po jeho prevrátení vo vidieckej oblasti okolo Trnavej Hory.)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.