Rodokmeň obce Pitelová

Mária Sklenková, rod. Abrahámová

Narodenie
22. 05. 1835, Horné Opatovce
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1)

Štefan Sklenka alias Malach

Dátum sobáša: 29. 10. 1855

Vek ženícha: 18

Vek nevesty: 20

Deti (8)

Michal Sklenka alias Malach (75)

Narodenie: 11. 10. 1857, Pitelová 30

Úmrtie: 04. 08. 1933, Pitelová (Zhrubnutie pečienky)

Štefan Sklenka alias Malach (75)

Narodenie: 11. 12. 1859, Pitelová 30

Úmrtie: 17. 08. 1935

Juraj Sklenka alias Malach (1)

Narodenie: 19. 11. 1861, Pitelová 30

Úmrtie: 12. 08. 1863, Pitelová 30 (Podvýživa)

Mária Balážová, rod. Sklenková alias Malachová (30)

Narodenie: 24. 03. 1864, Pitelová 30

Úmrtie: 17. 04. 1894, Pitelová 30 (Tuberkulóza)

Paulína Albertová Valentová, rod. Sklenková alias Malachová

Narodenie: 18. 03. 1866, Pitelová 30

Úmrtie: zomrela

Juraj Sklenka alias Malach (7 mes.)

Narodenie: 13. 05. 1871, Pitelová 30

Úmrtie: 09. 01. 1872, Pitelová 30 (Dyzentéria)

Amália Sklenková alias Malachová (5 mes.)

Narodenie: 12. 09. 1873, Pitelová 30

Úmrtie: 13. 02. 1874, Pitelová 30 (Epilepsia)

Ján Sklenka alias Malach

Narodenie: 26. 06. 1878, Pitelová 30

Úmrtie: zomrel

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.