Rodokmeň obce Pitelová

Mária Sklenková, rod. Hudecová alias Štefanková

Narodenie
08. 03. 1861, Pitelová 23
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1)

Štefan Sklenka alias Malach

Dátum sobáša: 01. 03. 1886

Vek ženícha: 26

Vek nevesty: 24

Deti (6)

Jozef Sklenka alias Malach (10 mes.)

Narodenie: 14. 03. 1887, Pitelová 30

Úmrtie: 30. 01. 1888, Pitelová 30 (Kašeľ)

Štefan Sklenka alias Malach (6 mes.)

Narodenie: 23. 11. 1888, Pitelová 27

Úmrtie: 25. 05. 1889, Pitelová 27 (Kašeľ)

Anna Barátová, rod. Sklenková alias Malachová (96)

Narodenie: 05. 10. 1890, Pitelová 30

Úmrtie: 13. 09. 1987

Ján Sklenka alias Malach

Narodenie: 17. 05. 1893, Pitelová 30

Úmrtie: zomrel

Margita Sklenková alias Malachová

Narodenie: 23. 02. 1897, Pitelová 31

Úmrtie: zomrela

Alexander Sklenka alias Malach (87)

Narodenie: 23. 02. 1901, Pitelová

Úmrtie: 1989

Rodičia

Michal Hudec alias Štefanka (43)

Narodenie: 25. 09. 1836, Pitelová

Úmrtie: 01. 02. 1880, Pitelová 23 (Horúčka)

Anna Hudecová, rod. Sklenková

Narodenie: 21. 04. 1837, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Matúš Hudec alias Štefanka (53)

Narodenie: 19. 09. 1792, Pitelová

Úmrtie: 22. 01. 1846, Pitelová

Veronika Hudecová, rod. Šimunová (62)

Narodenie: 15. 12. 1793, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 17. 03. 1856, Pitelová 23 (Tuberkulóza)

Jozef Sklenka

Narodenie: 07. 03. 1805, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Mária Sklenková, rod. Kosorinská alias Kuricová/Hudecová (53)

Narodenie: 28. 07. 1807, Pitelová

Úmrtie: 27. 09. 1860, Pitelová 10 (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.