Rodokmeň obce Pitelová

Mária Sklenková, rod. Žbirková

Narodenie
27. 01. 1873, Jalná 2
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1)

Ján Sklenka alias Malach

Dátum sobáša: 30. 05. 1892

Vek ženícha: 25

Vek nevesty: 19

Deti (3)

Mária Hajduchová, rod. Sklenková alias Malachová

Narodenie: 17. 02. 1894, Pitelová 30

Úmrtie: zomrela

Antónia Sklenková alias Malachová

Narodenie: 22. 05. 1898, Pitelová 30

Úmrtie: zomrela

Emília Dúbravská, rod. Sklenková alias Malachová

Narodenie: 21. 02. 1902, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.