Rodokmeň obce Pitelová

Mária Sklenková alias Kuricová (1)

Narodenie
23. 08. 1815, Pitelová
Úmrtie
14. 05. 1817, Pitelová
Pohreb
16. 05. 1817

Rodičia

Ondrej Sklenka alias Kuric (39)

Narodenie: 30. 11. 1787, Pitelová

Úmrtie: 21. 02. 1827, Pitelová

Anna Sklenková, rod. Malachová (39)

Narodenie: 02. 08. 1787, Pitelová

Úmrtie: 24. 12. 1826, Pitelová

Starí rodičia

Michal Sklenka (62)

Narodenie: 25. 09. 1759, Pitelová

Úmrtie: 06. 04. 1822, Pitelová

Helena Sklenková, rod. Kaňová alias Kuricová

Narodenie: 20. 04. 1766, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Ján Malach (37)

Narodenie: 1758

Úmrtie: 21. 04. 1795, Nemčiňany (Zavalený mlynským kameňom (v mlyne) pri Nemčiňanoch po prevrhnutí voza)

Anna Malachová (64)

Narodenie: 1759

Úmrtie: 08. 05. 1823, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.