Rodokmeň obce Pitelová

Mária Sklenková, rod. Páločná (45)

Narodenie
29. 01. 1785, Pitelová
Úmrtie
13. 10. 1830, Pitelová
Pohreb
15. 10. 1830

Manželstvá (1)

Jozef Sklenka

Dátum sobáša: 15. 11. 1801

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 16

Deti (10)

Jozef Sklenka

Narodenie: 07. 03. 1805, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Tomáš Sklenka

Narodenie: 21. 12. 1808, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Anna Sklenková (21)

Narodenie: 20. 07. 1811, Pitelová

Úmrtie: 13. 11. 1832, Pitelová

Juraj Sklenka (54)

Narodenie: 01. 03. 1814, Pitelová

Úmrtie: 19. 10. 1868, Pitelová 10 (Tuberkulóza)

Mária Sklenková

Narodenie: 20. 09. 1817, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Alžbeta Sklenková (15 dní)

Narodenie: 21. 05. 1820, Pitelová

Úmrtie: 05. 06. 1820, Pitelová

Katarína Sklenková

Narodenie: 16. 11. 1822, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Mária Sklenková (1 deň)

Narodenie: 16. 11. 1822, Pitelová

Úmrtie: 16. 11. 1822, Pitelová

Helena Sklenková (1 deň)

Narodenie: 09. 12. 1825, Pitelová

Úmrtie: 09. 12. 1825, Pitelová

Štefan Sklenka (73)

Narodenie: 19. 08. 1827, Pitelová

Úmrtie: 03. 03. 1901, Pitelová (Starecká slabosť)

Rodičia

Tomáš Páločný (53)

Narodenie: 1736, Pitelová

Úmrtie: 12. 04. 1789, Pitelová

Mária Páločná, rod. Žiaková (64)

Narodenie: 1743, Pitelová

Úmrtie: 11. 10. 1807, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.