Rodokmeň obce Pitelová

Mária Sklenková Karkušová, rod. Kosorinská alias Kuricová

Narodenie
30. 11. 1791, Pitelová
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (2)

Juraj Sklenka

Dátum sobáša: 12. 11. 1809

Vek ženícha: 19

Vek nevesty: 17

Ondrej Karkuš alias Šimun

Dátum sobáša: 27. 11. 1837

Vek ženícha: 43

Vek nevesty: 45

Deti (8)

Mária Beličková, rod. Sklenková

Narodenie: 02. 03. 1814, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Martin Sklenka

Narodenie: 10. 10. 1816, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Anna Sklenková (3)

Narodenie: 04. 12. 1818, Pitelová

Úmrtie: 23. 10. 1822, Pitelová (Kiahne)

Ján Sklenka (48)

Narodenie: 29. 05. 1821, Pitelová

Úmrtie: 15. 01. 1870, Bartošova Lehôtka 40 (Tuberkulóza)

Alžbeta Kotvanová, rod. Sklenková (65)

Narodenie: 08. 08. 1824, Pitelová

Úmrtie: 21. 03. 1890, Jastrabá (Starecká slabosť)

Katarína Stračinová, rod. Sklenková (72)

Narodenie: 15. 01. 1827, Pitelová

Úmrtie: 30. 10. 1899, Pitelová (Vodnatieľka)

Cecília Mihálová, rod. Sklenková (69)

Narodenie: 26. 11. 1829, Pitelová

Úmrtie: 26. 02. 1899

Imrich Sklenka (29)

Narodenie: 27. 10. 1834, Pitelová

Úmrtie: 24. 03. 1864, Jastrabá 33 (Kiahne a brušný týfus)

Rodičia

Ján Kosorinský alias Kuric (66)

Narodenie: 1760, Lutila

Úmrtie: 21. 04. 1826, Pitelová (Zvracanie krvi)

Veronika Marková Kosorinská, rod. Straková alias Kuricová (55)

Narodenie: 06. 01. 1760, Pitelová

Úmrtie: 04. 01. 1816, Pitelová

Starí rodičia

Tomáš Straka alias Kuric (59)

Narodenie: 1727, Pitelová

Úmrtie: 13. 03. 1786, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.