Rodokmeň obce Pitelová

Mária Sklenková Páchniková, rod. Malachová alias Štefanková (54)

Narodenie
19. 03. 1838, Pitelová
Úmrtie
27. 10. 1892, Pitelová 39 (Astma)
Pohreb
29. 10. 1892, Pitelová

Manželstvá (2)

Florián Sklenka

Dátum sobáša: 01. 02. 1858

Vek ženícha: 29

Vek nevesty: 19

František Páchnik alias Mališ

Dátum sobáša: 16. 04. 1877

Vek ženícha: 48

Vek nevesty: 39

Deti (5)

Anna Mališová, rod. Sklenková

Narodenie: 23. 07. 1859, Pitelová 10

Úmrtie: zomrela

Rozália Sklenková (23)

Narodenie: 13. 08. 1861, Pitelová 10

Úmrtie: 19. 03. 1885, Pitelová 12 (Hnačka)

Mária Kršňová, rod. Sklenková (73)

Narodenie: 05. 05. 1864, Pitelová 10

Úmrtie: 13. 11. 1937

Ján Sklenka (6)

Narodenie: 01. 06. 1867, Pitelová 10

Úmrtie: 14. 09. 1873, Pitelová 10 (Cholera)

Agnesa Michalková, rod. Sklenková (33)

Narodenie: 14. 11. 1871, Pitelová 10

Úmrtie: 15. 12. 1904, Pitelová (Horúčka šestonedieľok)

Rodičia

Martin Malach alias Štefanka (41)

Narodenie: 12. 10. 1801, Pitelová

Úmrtie: 04. 11. 1842, Pitelová

Katarína Podhorová Malachová, rod. Marková (37)

Narodenie: 02. 05. 1809, Pitelová

Úmrtie: 23. 01. 1847, Pitelová (Tuberkulóza)

Starí rodičia

Ondrej Malach, rod. Macho (38)

Narodenie: 28. 10. 1771, Stará Kremnička

Úmrtie: 07. 02. 1810, Pitelová

Anna Malachová (64)

Narodenie: 1759

Úmrtie: 08. 05. 1823, Pitelová

Imrich Marko, rod. Mališ (67)

Narodenie: 26. 10. 1768, Kľačany

Úmrtie: 29. 11. 1835, Pitelová

Mária Sklenková Marková, rod. Beňová

Narodenie: 10. 01. 1776, Lovča

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.