Rodokmeň obce Pitelová

Mária Slašťanová, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná (40)

Narodenie
15. 03. 1858, Pitelová 13
Úmrtie
31. 03. 1898

Manželstvá (1)

Ondrej Slašťan

Dátum sobáša: 24. 02. 1879

Vek ženícha: 26

Vek nevesty: 20

Deti (6)

Antónia Slašťanová (1)

Narodenie: 14. 12. 1879, Ihráč 19

Úmrtie: 04. 02. 1881, Ihráč 15 (Zápal mozgu)

Anna Slašťanová

Narodenie: 03. 08. 1882, Ihráč 19

Úmrtie: zomrela

Mária Slašťanová

Narodenie: 03. 04. 1885, Ihráč 19

Úmrtie: zomrela

Ondrej Slašťan

Narodenie: 28. 01. 1888, Ihráč 19

Úmrtie: zomrel

Štefan Slašťan (1 deň)

Narodenie: 30. 11. 1890, Ihráč 19

Úmrtie: 01. 12. 1890, Ihráč 19

Paulína Slašťanová (9 dní)

Narodenie: 06. 03. 1892, Ihráč 19

Úmrtie: 15. 03. 1892, Ihráč 19 (Kašeľ)

Rodičia

Ján Kollár alias Piatrik/Páločný (58)

Narodenie: 06. 05. 1813, Pitelová

Úmrtie: 30. 10. 1871, Pitelová 13 (Tuberkulóza)

Mária Kollárová, rod. Čabáková (45)

Narodenie: 29. 10. 1832, Stará Kremnička

Úmrtie: 20. 01. 1878, Pitelová 13 (Astma)

Starí rodičia

Štefan Kollár alias Piatrik (72)

Narodenie: 20. 08. 1787, Pitelová

Úmrtie: 05. 04. 1860, Pitelová 13 (Vodnatieľka)

Katarína Kollárová, rod. Švehlíková (42)

Narodenie: 09. 03. 1786, Lovča

Úmrtie: 08. 05. 1828, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.