Rodokmeň obce Pitelová

Mária Štefanková, rod. Kapustová (80)

Narodenie
13. 02. 1886, Ihráč 13
Úmrtie
30. 10. 1966
Pochovaná
Pitelová

Manželstvá (1)

Deti (3)

Rozália Forgáčová, rod. Štefanková (79)

Narodenie: 08. 03. 1907

Úmrtie: 18. 06. 1986

Mária Kollárová, rod. Štefanková (77)

Narodenie: 05. 07. 1909, Pitelová

Úmrtie: 24. 12. 1986

Pavol Štefanka (50)

Narodenie: 26. 10. 1913

Úmrtie: 23. 09. 1964

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.