Rodokmeň obce Pitelová

Mária Štefanovičová (1)

Narodenie
09. 12. 1843, Pitelová
Úmrtie
15. 02. 1845, Pitelová
Pohreb
18. 02. 1845, Pitelová

Rodičia

Juraj Štefanovič (37)

Narodenie: 09. 01. 1813, Pitelová

Úmrtie: 21. 04. 1850, Pitelová (Tuberkulóza)

Anna Štefanovičová Pavlová, rod. Minková alias Kováčová (59)

Narodenie: 08. 11. 1815, Pitelová

Úmrtie: 05. 12. 1874, Kosorín 4 (Vodnatieľka)

Starí rodičia

Juraj Štefanovič (50)

Narodenie: 26. 03. 1779, Pitelová

Úmrtie: 15. 08. 1829, Pitelová

Katarína Štefanovičová, rod. Sklenková (61)

Narodenie: 06. 10. 1781, Pitelová

Úmrtie: 20. 01. 1843, Pitelová (Tuberkulóza)

Ján Minka alias Kováč (57)

Narodenie: 20. 05. 1772, Pitelová

Úmrtie: 11. 01. 1830, Pitelová

Anna Minková, rod. Žiaková

Narodenie: 30. 05. 1790, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.