Rodokmeň obce Pitelová

Mária Straková, rod. Kaštierová (32)

Narodenie
26. 12. 1779, Bartošova Lehôtka
Úmrtie
04. 08. 1812, Pitelová
Pohreb
05. 08. 1812

Manželstvá (1)

Matúš Straka alias Kuric

Dátum sobáša: 05. 05. 1800

Vek ženícha: 27

Vek nevesty: 20

Deti (5)

Mária Straková alias Kuricová (1 mes.)

Narodenie: 13. 02. 1801, Pitelová

Úmrtie: 01. 04. 1801, Pitelová

Matúš Straka alias Kuric

Narodenie: 06. 09. 1802, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Anna Piatriková Sklenková, rod. Straková alias Kuricová

Narodenie: 29. 05. 1805, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Mária Straková alias Kuricová (3 mes.)

Narodenie: 08. 05. 1808, Pitelová

Úmrtie: 09. 08. 1808, Pitelová

Ján Straka alias Kuric

Narodenie: 22. 08. 1809, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.