Rodokmeň obce Pitelová

Mária Záhorcová (12)

Narodenie
07. 11. 1795, Pitelová
Úmrtie
25. 02. 1808, Pitelová
Pohreb
27. 02. 1808

Rodičia

Ignác Záhorec, rod. Hudec alias Kováč (43)

Narodenie: 22. 03. 1760, Pitelová

Úmrtie: 03. 04. 1803, Pitelová

Anna Záhorcová (39)

Narodenie: 25. 07. 1766, Pitelová

Úmrtie: 27. 04. 1806, Pitelová

Starí rodičia

Michal Hudec alias Kováč (50)

Narodenie: 1720

Úmrtie: 19. 04. 1770, Pitelová

Mária Hudecová (42)

Narodenie: 1728

Úmrtie: 29. 04. 1770, Pitelová

Tomáš Záhorec (35)

Narodenie: 1743, Pitelová

Úmrtie: 21. 04. 1778, Pitelová

Anna Záhorcová, rod. Ďuricová (62)

Narodenie: 1743, Stará Kremnička

Úmrtie: 22. 04. 1805, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.