Rodokmeň obce Pitelová

Martin Čabák (73)

Narodenie
03. 10. 1823, Pitelová
Úmrtie
26. 11. 1896, Pitelová (Chradnutie)

Manželstvá (2)

Mária Čabáková, rod. Sklenková

Dátum sobáša: 18. 11. 1844

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 18

Zuzana Čabáková, rod. Forgáčová alias Ciglanová

Dátum sobáša: 19. 04. 1869

Vek ženícha: 45

Vek nevesty: 34

Deti (13)

Michal Čabák (3)

Narodenie: 17. 09. 1849, Pitelová

Úmrtie: 06. 03. 1853, Pitelová 22 (Kožné ochorenie)

Martin Čabák

Narodenie: 09. 01. 1852, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Michal Čabák (77)

Narodenie: 13. 06. 1854, Pitelová 38

Úmrtie: 21. 08. 1931

Ján Čabák (75)

Narodenie: 14. 05. 1856, Pitelová 23

Úmrtie: 28. 07. 1931

Jozef Čabák

Narodenie: 11. 02. 1858, Pitelová 38

Úmrtie: zomrel

Štefan Čabák (5)

Narodenie: 10. 09. 1860, Pitelová 38

Úmrtie: 01. 12. 1865, Pitelová 38 (Zápal mozgu)

Anna Čabáková

Narodenie: 04. 11. 1862, Pitelová 38

Úmrtie: zomrela

František Čabák (8)

Narodenie: 25. 10. 1864, Pitelová 38

Úmrtie: 21. 12. 1872, Pitelová 38 (Kašeľ, dyzentéria)

Mária Čabáková (1)

Narodenie: 27. 02. 1867, Pitelová 48

Úmrtie: 01. 01. 1869, Pitelová 38 (Podvýživa)

Pavol Čabák (1 deň)

Narodenie: 12. 03. 1869, Pitelová 38

Úmrtie: 12. 03. 1869, Pitelová 38 (Predčasne narodený)

Mária Nemcová, rod. Čabáková

Narodenie: 22. 10. 1870, Pitelová 38

Úmrtie: zomrela

Rozália Čabáková (1 mes.)

Narodenie: 19. 05. 1873, Pitelová 38

Úmrtie: 03. 07. 1873, Pitelová 38 (Zápal mozgu)

Štefan Čabák

Narodenie: 18. 05. 1875, Pitelová 38

Úmrtie: zomrel

Rodičia

Štefan Čabák (66)

Narodenie: 04. 07. 1784, Pitelová

Úmrtie: 13. 12. 1850, Pitelová (Tuberkulóza)

Anna Čabáková, rod. Ďurianová (46)

Narodenie: 20. 01. 1785, Jastrabá

Úmrtie: 27. 01. 1831, Pitelová

Starí rodičia

Michal Čabák (75)

Narodenie: 1734

Úmrtie: 08. 01. 1809, Pitelová

Dorota Čabáková, rod. Štefanková (53)

Narodenie: 08. 01. 1751, Pitelová

Úmrtie: 26. 11. 1804, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.