Rodokmeň obce Pitelová

Martin Námešný (58)

Narodenie
15. 11. 1903, Pitelová
Úmrtie
30. 11. 1961
Pochovaný
Pitelová

Manželstvá (1)

Anna Námešná, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná

Dátum sobáša: 26. 05. 1926

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 16

Rodičia

Ján Námešný (91)

Narodenie: 04. 07. 1884, Lovčica 9

Úmrtie: 13. 08. 1975

Mária Námešná, rod. Kubíková alias Páchniková (63)

Narodenie: 26. 04. 1884, Pitelová 24

Úmrtie: 26. 03. 1948

Starí rodičia

Martin Námešný (41)

Narodenie: 01. 11. 1860, Lovčica 9

Úmrtie: 14. 04. 1902, Pitelová (Vražda (dobitý na smrť))

Terézia Námešná, rod. Kozová

Narodenie: 23. 09. 1860, Lovčica 49

Úmrtie: zomrela

Ján Kubík alias Páchnik (82)

Narodenie: 22. 05. 1858, Pitelová 24

Úmrtie: 04. 06. 1940

Anna Kubíková, rod. Forgáčová

Narodenie: 28. 04. 1857, Bartošova Lehôtka 8

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.