Rodokmeň obce Pitelová

Martin Páchnik alias Mališ

Narodenie
05. 10. 1839, Pitelová
Úmrtie
zomrel

Rodičia

Ján Páchnik alias Mališ (52)

Narodenie: 10. 07. 1817, Pitelová

Úmrtie: 19. 12. 1869, Pitelová 7 (Tuberkulóza)

Mária Páchniková, rod. Páchniková alias Kaňová

Narodenie: 26. 11. 1813, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Ondrej Páchnik alias Mališ, rod. Gašparík (62)

Narodenie: 21. 11. 1782, Slaská

Úmrtie: 30. 01. 1845, Pitelová

Mária Páchniková, rod. Palkoje (68)

Narodenie: 19. 06. 1777, Jastrabá

Úmrtie: 29. 10. 1845, Pitelová

Ján Páchnik alias Kaňa/Kuric (50)

Narodenie: 10. 06. 1774, Pitelová

Úmrtie: 12. 06. 1824, Pitelová

Anna Páchniková, rod. Straková alias Kuricová (39)

Narodenie: 11. 03. 1775, Pitelová

Úmrtie: 09. 12. 1814, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.