Rodokmeň obce Pitelová

Matej Minka alias Kováč (59)

Narodenie
30. 01. 1821, Pitelová
Úmrtie
09. 05. 1880, Pitelová 1 (Astma)
Pohreb
11. 05. 1880, Pitelová

Manželstvá (3)

Katarína Minková, rod. Páchniková alias Kaňová

Dátum sobáša: 07. 11. 1842

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 19

Mária Páchniková Minková, rod. Pastorková alias Beňová

Dátum sobáša: 26. 05. 1862

Vek ženícha: 41

Vek nevesty: 41

Mária Kučerová Minková, rod. Víťazková

Dátum sobáša: 22. 05. 1871

Vek ženícha: 50

Vek nevesty: 44

Deti (5)

Jozef Minka alias Kováč (39)

Narodenie: 04. 02. 1850, Pitelová

Úmrtie: 11. 06. 1889, Pitelová 1 (Vodnatieľka)

Ján Minka alias Kováč (4)

Narodenie: 04. 02. 1852, Pitelová 1

Úmrtie: 11. 12. 1856, Pitelová 1 (Kašeľ)

Anna Minková alias Kováčová (1)

Narodenie: 22. 09. 1855, Pitelová 1

Úmrtie: 11. 12. 1856, Pitelová 1 (Kašeľ)

Anna Minková alias Kováčová (3 mes.)

Narodenie: 27. 12. 1857, Pitelová 1

Úmrtie: 29. 03. 1858, Pitelová 1 (Slabosť)

Anna Minková alias Kováčová (2 mes.)

Narodenie: 05. 09. 1872, Pitelová 1

Úmrtie: 08. 11. 1872, Pitelová 1 (Kašeľ)

Rodičia

Ján Minka alias Kováč (57)

Narodenie: 20. 05. 1772, Pitelová

Úmrtie: 11. 01. 1830, Pitelová

Anna Minková, rod. Žiaková

Narodenie: 30. 05. 1790, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Mária Minková, rod. Krajčiová (49)

Narodenie: 1736

Úmrtie: 26. 04. 1785, Pitelová

Michal Žiak (33)

Narodenie: 22. 09. 1761, Pitelová

Úmrtie: 15. 08. 1795, Balážske Ďarmoty (Utopenie v rieke Ipeľ)

Mária Žiaková, rod. Podhorová (35)

Narodenie: 1765

Úmrtie: 06. 03. 1800, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.