Rodokmeň obce Pitelová

Matej Novodomec (56)

Narodenie
11. 02. 1779, Pitelová
Úmrtie
27. 02. 1835, Pitelová
Pohreb
01. 03. 1835

Manželstvá (1)

Anna Novodomcová, rod. Slašťanová

Dátum sobáša: 15. 11. 1801

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 22

Deti (7)

Štefan Novodomec (8 dní)

Narodenie: 25. 12. 1803, Pitelová

Úmrtie: 02. 01. 1804, Pitelová

Martin Novodomec

Narodenie: 02. 02. 1805, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Tomáš Novodomec (1)

Narodenie: 16. 12. 1808, Pitelová

Úmrtie: 22. 04. 1810, Pitelová

Helena Šimunová, rod. Novodomcová

Narodenie: 09. 05. 1811, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Alžbeta Piatriková, rod. Novodomcová (44)

Narodenie: 18. 11. 1813, Pitelová

Úmrtie: 14. 08. 1858, Pitelová 51 (Tuberkulóza)

Jozef Novodomec (46)

Narodenie: 10. 01. 1817, Pitelová

Úmrtie: 25. 07. 1863, Pitelová 20 (Tuberkulóza)

Michal Novodomec

Narodenie: 05. 09. 1819, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Rodičia

Juraj Novodomec (57)

Narodenie: 1753

Úmrtie: 08. 04. 1810, Pitelová

Anna Novodomcová (38)

Narodenie: 1753

Úmrtie: 22. 04. 1791, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.