Rodokmeň obce Pitelová

Matej Páchnik alias Štefanka (59)

Narodenie
05. 10. 1804, Pitelová
Úmrtie
30. 11. 1863, Pitelová 42 (Starecká slabosť)
Pohreb
02. 12. 1863, Pitelová

Manželstvá (3)

Terézia Barátová Páchniková, rod. Urgelová

Poznámka: dátum sobáša: po 06. 05. 1836

Katarína Páchniková, rod. Klačanová

Dátum sobáša: 09. 05. 1825

Vek ženícha: 20

Vek nevesty: 27

Alžbeta Malachová Páchniková, rod. Pastorková alias Beňová

Dátum sobáša: 25. 01. 1847

Vek ženícha: 42

Vek nevesty: 33

Deti (6)

Katarína Páchniková alias Štefanková (3 mes.)

Narodenie: 15. 11. 1826, Pitelová

Úmrtie: 03. 03. 1827, Pitelová

Gašpar Páchnik alias Štefanka (8 mes.)

Narodenie: 06. 01. 1829, Pitelová

Úmrtie: 01. 10. 1829, Pitelová

Martin Páchnik alias Štefanka (3 mes.)

Narodenie: 11. 11. 1833, Pitelová

Úmrtie: 12. 02. 1834, Pitelová

Antónia Páchniková alias Štefanková (1)

Narodenie: 07. 06. 1835, Pitelová

Úmrtie: 17. 11. 1836, Pitelová

Ján Páchnik alias Štefanka

Narodenie: 17. 10. 1849, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Anna Páchniková alias Štefanková

Narodenie: 31. 01. 1852, Pitelová 42

Úmrtie: zomrela

Rodičia

Matej Páchnik alias Štefanka, rod. Páločný

Narodenie: 17. 10. 1768, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Alžbeta Páchniková alias Štefanková (49)

Narodenie: 24. 09. 1777, Pitelová

Úmrtie: 05. 01. 1827, Pitelová (Tuberkulóza)

Starí rodičia

Matej Páločný (50)

Narodenie: 1722, Pitelová

Úmrtie: 07. 10. 1772, Pitelová

Helena Páločná Kubíková, rod. Jakuboje (42)

Narodenie: 1739, Slaská

Úmrtie: 17. 01. 1781, Pitelová

Melichar Štefanka (66)

Narodenie: 05. 01. 1757, Pitelová

Úmrtie: 05. 09. 1823, Pitelová

Mária Štefanková, rod. Kaňová (41)

Narodenie: 12. 01. 1754, Pitelová

Úmrtie: 27. 03. 1795, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.