Rodokmeň obce Pitelová

Matej Straka alias Kuric

Narodenie
21. 02. 1771, Pitelová
Úmrtie
zomrel

Manželstvá (1)

Helena Straková, rod. Minková

Dátum sobáša: 20. 11. 1808

Vek ženícha: 37

Vek nevesty: 30

Deti (2)

Mária Straková alias Kuricová

Narodenie: 27. 02. 1810, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Ján Straka alias Kuric

Narodenie: 18. 06. 1811, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Rodičia

Štefan Straka alias Kuric (80)

Narodenie: 1716

Úmrtie: 14. 12. 1796, Pitelová

Anna Straková (70)

Narodenie: 1728

Úmrtie: 11. 02. 1798, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.