Rodokmeň obce Pitelová

Matúš Straka alias Kuric

Narodenie
06. 09. 1802, Pitelová
Úmrtie
zomrel

Manželstvá (2)

Helena Straková, rod. Štefanovičová

Dátum sobáša: 29. 05. 1820

Vek ženícha: 17

Vek nevesty: 19

Anna Straková, rod. Beličková

Dátum sobáša: 15. 01. 1827

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 20

Deti (7)

Juraj Straka alias Kuric (1)

Narodenie: 22. 03. 1823, Pitelová

Úmrtie: 02. 04. 1824, Pitelová

Matej Straka alias Kuric (22)

Narodenie: 23. 01. 1825, Pitelová

Úmrtie: 21. 11. 1847, Pitelová

Ignác Straka alias Kuric

Narodenie: 29. 01. 1829, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Rozália Straková alias Kuricová (7 mes.)

Narodenie: 17. 03. 1831, Pitelová

Úmrtie: 15. 11. 1831, Pitelová

Karolína Baranová Šimková, rod. Straková alias Kuricová (58)

Narodenie: 22. 05. 1833, Pitelová

Úmrtie: 12. 01. 1892, Pitelová 16 (Astma)

Katarína Straková alias Kuricová (1)

Narodenie: 10. 11. 1835, Pitelová

Úmrtie: 08. 12. 1836, Pitelová

Juliana Straková alias Kuricová

Narodenie: 02. 07. 1838, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Rodičia

Matúš Straka alias Kuric (55)

Narodenie: 04. 09. 1772, Pitelová

Úmrtie: 11. 01. 1828, Pitelová

Mária Straková, rod. Kaštierová (32)

Narodenie: 26. 12. 1779, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 04. 08. 1812, Pitelová

Starí rodičia

Juraj Straka alias Kuric (67)

Narodenie: 1729, Pitelová

Úmrtie: 17. 10. 1796, Pitelová

Helena Straková, rod. Baranová (66)

Narodenie: 1733, Pitelová

Úmrtie: 19. 11. 1799, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.