Rodokmeň obce Pitelová

Michal Belička (26)

Narodenie
17. 08. 1847, Pitelová
Úmrtie
30. 01. 1874, Pitelová (Horúčka, nádor)
Pohreb
01. 02. 1874, Pitelová

Manželstvá (1)

Karolína Beličková, rod. Marková

Dátum sobáša: 27. 11. 1871

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 20

Deti (1)

Anna Beličková (1)

Narodenie: 18. 04. 1873, Pitelová 4

Úmrtie: 16. 10. 1874, Pitelová (Podvýživa)

Rodičia

Michal Belička (57)

Narodenie: 27. 09. 1797, Kľačany

Úmrtie: 27. 07. 1855, Pitelová 41 (Tuberkulóza)

Anna Beličková, rod. Baranová alias Chovanová (61)

Narodenie: 31. 03. 1818, Pitelová

Úmrtie: 20. 02. 1880, Pitelová 24 (Starecká slabosť)

Starí rodičia

Michal Baran alias Chovan (44)

Narodenie: 11. 09. 1790, Pitelová

Úmrtie: 27. 04. 1835, Pitelová

Anna Baranová, rod. Kubíková (45)

Narodenie: 13. 02. 1791, Pitelová

Úmrtie: 13. 01. 1837, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.