Rodokmeň obce Pitelová

Michal Hric (43)

Narodenie
21. 07. 1820, Ihráč
Úmrtie
30. 11. 1863, Ihráč 23
Pohreb
02. 12. 1863, Ihráč

Manželstvá (1)

Mária Hricová, rod. Dovičiarová

Dátum sobáša: 23. 11. 1857

Vek ženícha: 37

Vek nevesty: 34

Deti (3)

Mária Hricová (24 dní)

Narodenie: 15. 01. 1859, Ihráč 23

Úmrtie: 08. 02. 1859, Ihráč 24 (Kašeľ)

Rozália Hricová (3)

Narodenie: 04. 01. 1861, Ihráč 23

Úmrtie: 06. 12. 1864, Pitelová (Vodnatieľka)

Matej Hric (4 dni)

Narodenie: 21. 01. 1864, Ihráč 23

Úmrtie: 25. 01. 1864, Ihráč 23 (Slabosť)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.