Rodokmeň obce Pitelová

Michal Jančo (60)

Narodenie
18. 09. 1811, Ihráč
Úmrtie
14. 09. 1872, Kľačany (Vodnatieľka)
Pohreb
16. 09. 1872, Kľačany

Manželstvá (3)

Mária Jančová, rod. Hricová

Dátum sobáša: 10. 11. 1834

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 19

Helena Novodomcová Jančová, rod. Baranová alias Záhorcová

Dátum sobáša: 24. 11. 1862

Vek ženícha: 51

Vek nevesty: 38

Anna Mališová Jančová, rod. Páchniková alias Mališová

Dátum sobáša: 27. 11. 1871

Vek ženícha: 60

Vek nevesty: 46

Deti (8)

Paulína Dovičiarová, rod. Jančová (26)

Narodenie: 21. 06. 1840, Ihráč

Úmrtie: 15. 12. 1866, Pitelová 42 (Rakovina)

Anna Jančová (1 mes.)

Narodenie: 31. 03. 1843, Ihráč

Úmrtie: 08. 05. 1843, Ihráč

Rozália Jančová (1)

Narodenie: 04. 03. 1844, Ihráč

Úmrtie: 11. 03. 1845, Ihráč

Ondrej Jančo (10 dní)

Narodenie: 26. 11. 1849, Ihráč

Úmrtie: 06. 12. 1849, Ihráč

Anna Jančová (14 dní)

Narodenie: 02. 04. 1851, Ihráč

Úmrtie: 16. 04. 1851, Ihráč

Mária Jančová (1 deň)

Narodenie: 03. 03. 1852, Ihráč 16

Úmrtie: 03. 03. 1852, Ihráč 16

Ján Jančo (3 mes.)

Narodenie: 20. 10. 1865, Pitelová 2

Úmrtie: 12. 02. 1866, Pitelová 41 (Vnútorné poranenie)

Ján Jančo

Narodenie: 05. 09. 1867, Pitelová 41

Úmrtie: zomrel

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.