Rodokmeň obce Pitelová

Michal Kohút (76)

Narodenie
16. 09. 1825, Pitelová
Úmrtie
21. 04. 1902, Pitelová (Starecká slabosť)

Manželstvá (2)

Helena Záhorcová Kohútová, rod. Čabáková

Dátum sobáša: 18. 11. 1850

Vek ženícha: 25

Vek nevesty: 29

Katarína Žbirková Kohútová, rod. Širáňová

Dátum sobáša: 26. 11. 1883

Vek ženícha: 58

Vek nevesty: 50

Deti (5)

Anna Kohútová (1)

Narodenie: 21. 10. 1851, Pitelová

Úmrtie: 01. 05. 1853, Pitelová 7 (Potničky)

Mária Mališová, rod. Kohútová

Narodenie: 14. 09. 1854, Pitelová 27

Úmrtie: zomrela

Katarína Konstantová, rod. Kohútová (38)

Narodenie: 27. 10. 1856, Pitelová 27

Úmrtie: 23. 08. 1895, Pitelová 53 (Žltačka)

Anna Kollárová, rod. Kohútová (91)

Narodenie: 17. 12. 1859, Pitelová 53

Úmrtie: 16. 02. 1951, Turčiansky Svätý Martin

Jozef Kohút (6 mes.)

Narodenie: 23. 03. 1863, Pitelová 53

Úmrtie: 04. 10. 1863, Pitelová 53 (Podvýživa)

Rodičia

Ondrej Kohút (54)

Narodenie: 1774

Úmrtie: 12. 01. 1828, Pitelová

Mária Kohútová Beňová Kubíková, rod. Malachová (71)

Narodenie: 08. 07. 1803, Pitelová

Úmrtie: 01. 04. 1875, Pitelová 32 (Starecká slabosť)

Starí rodičia

Tomáš Malach (55)

Narodenie: 13. 12. 1763, Pitelová

Úmrtie: 20. 03. 1819, Pitelová

Mária Malachová, rod. Páchniková alias Kaňová (38)

Narodenie: 26. 01. 1781, Pitelová

Úmrtie: 13. 05. 1819, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.