Rodokmeň obce Pitelová

Michal Konstant

Narodenie
28. 08. 1894, Bartošova Lehôtka - strážny domček
Úmrtie
zomrel

Rodičia

Vincent Konstant (52)

Narodenie: 21. 07. 1857, Pitelová 48

Úmrtie: 01. 04. 1910, Príbovce

Katarína Konstantová, rod. Kohútová (38)

Narodenie: 27. 10. 1856, Pitelová 27

Úmrtie: 23. 08. 1895, Pitelová 53 (Žltačka)

Starí rodičia

Michal Konstant (53)

Narodenie: 22. 09. 1809, Pitelová

Úmrtie: 15. 01. 1863, Pitelová 48 (Kolika)

Johana Konstantová Neupauerová, rod. Duchoňová (66)

Narodenie: 08. 07. 1828, Kláštor pod Znievom

Úmrtie: 24. 11. 1894, Pitelová 19 (Miserere (zvracanie obsahu čriev pri črevnej nepriechodnosti))

Michal Kohút (76)

Narodenie: 16. 09. 1825, Pitelová

Úmrtie: 21. 04. 1902, Pitelová (Starecká slabosť)

Helena Záhorcová Kohútová, rod. Čabáková (59)

Narodenie: 02. 03. 1821, Pitelová

Úmrtie: 04. 12. 1880, Pitelová 53 (Zápal pohrudnice)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.