Rodokmeň obce Pitelová

Michal Kubík (47)

Narodenie
21. 09. 1823, Pitelová
Úmrtie
18. 02. 1871, Pitelová 32 (Tuberkulóza)
Pohreb
20. 02. 1871, Pitelová

Manželstvá (2)

Katarína Kubíková, rod. Nemcová alias Mikušová

Dátum sobáša: 22. 06. 1857

Vek ženícha: 33

Vek nevesty: 24

Augustína Kubíková Krajčíková, rod. Trokšiarová alias Pastorková

Dátum sobáša: 12. 02. 1866

Vek ženícha: 42

Vek nevesty: 32

Deti (4)

Ján Kubík (9 dní)

Narodenie: 20. 11. 1857, Pitelová 32

Úmrtie: 29. 11. 1857, Pitelová 32 (Slabosť)

Katarína Kubíková (9 dní)

Narodenie: 20. 11. 1857, Pitelová 32

Úmrtie: 29. 11. 1857, Pitelová 32 (Slabosť)

Eva Kubíková (1 deň)

Narodenie: 13. 03. 1862, Pitelová 32

Úmrtie: 13. 03. 1862, Pitelová 32 (Ťažký pôrod)

Agnesa Kubíková (4)

Narodenie: 20. 05. 1869, Pitelová 32

Úmrtie: 31. 01. 1874, Pitelová 32 (Podvýživa)

Rodičia

Pavol Kubík, rod. Hric/Kováčik (56)

Narodenie: 1791, Ihráč

Úmrtie: 10. 03. 1847, Pitelová (Horúčka)

Anna Kubíková (42)

Narodenie: 26. 07. 1795, Pitelová

Úmrtie: 05. 12. 1837, Pitelová

Starí rodičia

Michal Kubík (46)

Narodenie: 23. 08. 1765, Pitelová

Úmrtie: 30. 01. 1812, Pitelová

Mária Kubíková, rod. Piatriková (42)

Narodenie: 28. 01. 1769, Pitelová

Úmrtie: 12. 09. 1811, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.