Rodokmeň obce Pitelová

Michal Mališ alias Kuric (47)

Narodenie
13. 10. 1889, Pitelová 64
Úmrtie
22. 03. 1937
Pochovaný
Pitelová

Manželstvá (1)

Katarína Mališová, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná

Dátum sobáša: 14. 01. 1914

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 20

Rodičia

Jozef Mališ alias Kuric

Narodenie: 14. 02. 1860, Pitelová 31

Úmrtie: zomrel

Mária Mališová, rod. Malachová alias Štefanková (70)

Narodenie: 28. 03. 1863, Pitelová 27

Úmrtie: 09. 01. 1934

Starí rodičia

Štefan Mališ alias Kuric (47)

Narodenie: 25. 12. 1822, Pitelová

Úmrtie: 02. 05. 1870, Pitelová 39 (Búšenie srdca)

Anna Mališová Jančová, rod. Páchniková alias Mališová (58)

Narodenie: 24. 02. 1825, Pitelová

Úmrtie: 02. 09. 1883, Pitelová 39 (Dyzentéria)

Pavol Malach alias Štefanka (61)

Narodenie: 19. 01. 1812, Pitelová

Úmrtie: 12. 09. 1873, Pitelová 27 (Cholera)

Alžbeta Malachová, rod. Minková alias Kováčová (45)

Narodenie: 17. 08. 1823, Pitelová

Úmrtie: 24. 04. 1869, Pitelová 27 (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.