Rodokmeň obce Pitelová

Michal Minka alias Kováč (14 dní)

Narodenie
01. 09. 1887, Pitelová 19
Úmrtie
15. 09. 1887, Pitelová 19 (Slabosť)
Pohreb
17. 09. 1887, Pitelová

Rodičia

Jozef Lukáš Minka alias Kováč

Narodenie: 17. 10. 1855, Pitelová 1

Úmrtie: zomrel

Mária Minková, rod. Štefanovičová (35)

Narodenie: 02. 09. 1859, Pitelová 40

Úmrtie: 25. 11. 1894, Pitelová 1 (Vodnatieľka)

Starí rodičia

Lukáš Minka alias Kováč (32)

Narodenie: 08. 10. 1828, Pitelová

Úmrtie: 13. 08. 1861, Pitelová 54 (Zápal pľúc)

Anna Minková Beňová, rod. Mališová (63)

Narodenie: 06. 04. 1826, Kľačany

Úmrtie: 23. 01. 1890, Pitelová 54 (Astma)

Vincent Štefanovič (37)

Narodenie: 02. 04. 1838, Pitelová

Úmrtie: 11. 11. 1875, Pitelová 4 (Tuberkulóza)

Karolína Štefanovičová, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková (61)

Narodenie: 09. 03. 1837, Pitelová

Úmrtie: 15. 12. 1898, Pitelová (Starecká slabosť)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.