Rodokmeň obce Pitelová

Michal Minka alias Kováč (26)

Narodenie
03. 02. 1919, Pitelová
Úmrtie
20. 04. 1945, Poręba, Poľsko
Pochovaný
Brzeźce, Poľsko
Povolanie
dôstojník letectva z povolania - pilot

Rodičia

Ján Minka alias Kováč (78)

Narodenie: 18. 11. 1883, Pitelová 54

Úmrtie: 01. 03. 1962

Mária Minková, rod. Štefanková (89)

Narodenie: 16. 01. 1887, Pitelová 27

Úmrtie: 23. 01. 1976

Starí rodičia

Jozef Lukáš Minka alias Kováč

Narodenie: 17. 10. 1855, Pitelová 1

Úmrtie: zomrel

Mária Minková, rod. Štefanovičová (35)

Narodenie: 02. 09. 1859, Pitelová 40

Úmrtie: 25. 11. 1894, Pitelová 1 (Vodnatieľka)

Jozef Štefanka

Narodenie: 06. 02. 1862, Pitelová 27

Úmrtie: zomrel

Veronika Štefanková, rod. Ihracká (26)

Narodenie: 27. 04. 1866, Jalná 1

Úmrtie: 23. 11. 1892, Jalná 1 (Vodnatieľka)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.