Rodokmeň obce Pitelová

Michal Sklenka alias Malach (75)

Narodenie
11. 10. 1857, Pitelová 30
Úmrtie
04. 08. 1933, Pitelová (Zhrubnutie pečienky)
Pochovaný
Pitelová

Manželstvá (1)

Alžbeta Sklenková, rod. Pavlíková

Dátum sobáša: 01. 03. 1886

Vek ženícha: 28

Vek nevesty: 23

Deti (8)

Antónia Sklenková alias Malachová (4 mes.)

Narodenie: 06. 01. 1887, Pitelová 30

Úmrtie: 20. 05. 1887, Pitelová 30 (Dyzentéria)

Jozef Sklenka alias Malach (6 mes.)

Narodenie: 07. 04. 1888, Pitelová 30

Úmrtie: 30. 10. 1888, Pitelová 30 (Angína)

Helena Sklenková alias Malachová (7 mes.)

Narodenie: 24. 08. 1889, Pitelová 30

Úmrtie: 09. 04. 1890, Pitelová 71 (Kašeľ)

Rozália Vallová, rod. Sklenková alias Malachová

Narodenie: 07. 03. 1891, Pitelová 30

Úmrtie: zomrela

Michal Sklenka alias Malach (1)

Narodenie: 13. 01. 1894, Pitelová 30

Úmrtie: 11. 02. 1895, Pitelová 30 (Bolesti hlavy)

Ondrej Sklenka alias Malach (97)

Narodenie: 25. 12. 1895, Pitelová 30

Úmrtie: 16. 04. 1993

Paulína Sklenková alias Malachová (3)

Narodenie: 15. 01. 1899, Pitelová

Úmrtie: 27. 05. 1902, Pitelová (Brušný týfus)

Juraj Sklenka alias Malach

Narodenie: 01. 04. 1903

Úmrtie: zomrel

Rodičia

Štefan Sklenka alias Malach (51)

Narodenie: 29. 12. 1836, Pitelová

Úmrtie: 19. 12. 1888, Pitelová 71 (Tuberkulóza)

Mária Sklenková, rod. Abrahámová

Narodenie: 22. 05. 1835, Horné Opatovce

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Ján Sklenka (47)

Narodenie: 11. 04. 1801, Pitelová

Úmrtie: 19. 09. 1848, Pitelová (Tuberkulóza)

Anna Sklenková, rod. Kňažková alias Šušková (72)

Narodenie: 05. 07. 1803, Jastrabá

Úmrtie: 19. 01. 1876, Pitelová 30 (Starecká slabosť)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.