Rodokmeň obce Pitelová

Michal Sklenka (60)

Narodenie
1744, Pitelová
Úmrtie
21. 09. 1804, Pitelová
Pohreb
23. 09. 1804

Manželstvá (1)

Mária Sklenková, rod. Mojžišková

Dátum sobáša: 21. 11. 1762

Vek ženícha: 18

Vek nevesty: 19

Deti (9)

Ján Sklenka

Narodenie: 03. 05. 1764, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Mária Sklenková

Narodenie: 24. 08. 1767, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Anna Sklenková

Narodenie: 16. 02. 1769, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Fides Piatriková, rod. Sklenková (49)

Narodenie: 25. 12. 1771, Pitelová

Úmrtie: 27. 09. 1821, Pitelová

Alžbeta Sklenková

Narodenie: 30. 10. 1774, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Štefan Sklenka (7 mes.)

Narodenie: 17. 08. 1777, Pitelová

Úmrtie: 19. 03. 1778, Pitelová

Jozef Sklenka (66)

Narodenie: 15. 03. 1779, Pitelová

Úmrtie: 01. 05. 1845, Pitelová

Mária Dovičiarová, rod. Sklenková (47)

Narodenie: 07. 03. 1783, Pitelová

Úmrtie: 02. 07. 1830, Pitelová

Anna Záhorcová Baranová Čabáková, rod. Sklenková (57)

Narodenie: 29. 11. 1787, Pitelová

Úmrtie: 05. 09. 1845, Pitelová (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.